Chính phủ Canada tái khẳng định ủng hộ dự án Trans Mountain tại B.C

Jim Carr, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên của Liên bang, nói rằng chính phủ ủng hộ quyết định chấp thuận dự án đường ống Trans Moutain và cảnh báo tới bất kỳ nỗ lực nào nhằm để trì hoãn dự án.

Ông Carr đã phát biểu tại buổi họp báo ở Calgary vào sáng thứ năm vừa qua.

“Dự án mở rộng Trans Moutain đã được chính phủ liên bang chấp thuận.”, Ông Carr nói.

Dự án này bị phản đối kịch liệt bởi chính phủ British Columbia. Việc này khiến quan hệ với chính phủ Alberta, nơi mà đường ống dẫn bắt nguồn, trở nên tệ hơn.

Alberta đã đáp trả lại B.C. bằng lệnh cấm nhập khẩu rượu vang B.C. vào ngày 6 tháng 2. Chính phủ Alberta cũng đã hủy bỏ các cuộc đàm phán về nhập khẩu điện.

“Chính phủ British Columbia không thể xâm phạm vào thẩm quyền của liên bang có ảnh hưởng đến lợi ích của cả quốc gia”, Ông Carr nói.

Ông Carr cũng thông báo rằng chính phủ sẽ thiết lập những quy định mới để theo dõi các dự án lớn như dự án đường ống Trans Moutain và giảm bớt nạn quan liêu trên các dự án này.

Những sự thay đổi khác được công bố bao gồm việc thành lập một cơ quan điều tiết năng lượng mới thay cho Ủy ban Quản lý Năng lượng quốc gia và một cơ quan mới để xem xét và đánh giá các mối quan tâm về môi trường, sức khỏe, xã hội và người bản địa. Nó sẽ được gọi là Cơ quan Đánh giá sự Ảnh hưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!