Doanh thu ngân sách của B.C tăng cao hơn dự báo

Doanh thu ngân sách của B.C tăng cao hơn dự báo

Bộ trưởng tài chính B.C, Mike de Jong, đã công bố một báo cáo tài chính mới, trong đó cho biết mọi việc đang diễn ra tốt đẹp tại B.C.

Theo báo cáo, tình hình hiện tại đang được cải thiện tốt hơn dự báo. Chính phủ dự đoán tổng dư ngân sách ở mức $2.25 tỷ đô.

Theo Bộ trưởng tài chính B.C thì con số này không làm ông bất ngờ bởi vì đây người dân B.C đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sắp tới, chính vì vậy mà chính phủ đương quyền muốn tìm kiếm những phương pháp nhằm xoa dịu người dân. Đó là tìm cách cân bằng ngân sách và thận trọng hơn trong việc chi tiêu.

Tuy nhiên, ông nói rằng chính phủ Mỹ đang bão hộ ngành lâm nghiệp của họ, chính vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người dân B.C và vì vậy mà chính phủ B.C đang tập trung tìm kiếm các thị trường mới như Trung Quốc và Ấn Độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!