Giá bảo hiểm xe tại Ontario giảm nhẹ

Sau 2 quý liên tục tăng giá, bảo hiểm xe tại Ontario đã giảm giá nhẹ, ít hơn 1%. Việc giảm giá đã được chấp thuận bởi The Finacial Services Commision of Ontario (Ủy ban dịch vụ tài chính Ontario) cho quý 3 năm 2017, như vậy tính trung bình bảo hiểm xe giảm khoảng 0.14%.

Bảo hiểm xe tại Ontario đã tăng trong quý 2 năm năm với mức trung bình 0.76% và con số này trong 3 tháng trước đó là 1.24%. Điều đó có nghĩa là bảo hiểm xe tại Ontario đã giảm trung bình 8% kể từ năm 2013, khi chính quyền Đảng Tự do đưa ra lời hứa sẽ cắt giảm mức bảo hiểm xe trung bình 15% vào tháng 8 năm 2015.

[the_ad id=”4649″]

Tuy nhiên, đến khi thời hạn do Đảng Tự do tự đưa ra đã qua, Tỉnh trưởng Ontario Kathleen Wynne đã thừa nhận rằng để đạt được như lời hứa quả là một điều khó khăn, điều mà bà gọi là “stretch goal” (mục tiêu khó thực hiện).

Theo một báo cáo vào đầu năm nay do các chuyên gia bảo hiểm xe tại Ontario công bố cho thấy Ontario là tỉnh có mức bảo hiểm xe cao nhất Canada trong khi tỷ lệ tai nạn giao thông và án mạng do giao thông gây của tỉnh này lại thấp nhất Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!