Lượng khách du lịch đến Edmonton sẽ tăng trong năm 2017

Theo tổ chức chuyên về du lịch dự báo, lượng khách du lịch đến Edmonton sẽ tăng khoảng 2% trong năm 2017, sau khi thành phố này bị mất khoảng 1.7% lượng khách du lịch trong năm 2016.

Nguyên nhân theo các chuyên gia giải thích là sự tăng trưởng nền kinh tế tại Mỹ và trên thế giới sẽ giúp Edmonton có thêm nhiều khách du lịch đến đây. Thêm vào đó là năm 2017 là năm Canada tổ chức các chương trình và sự kiện để mừng 150 năm Canada.

Theo con số dự đoán, mức tăng trưởng du lịch tại các thành phố khác ở Canada vào khoảng 2% – 5%, tuy nhiên con số này tại Edmonton chỉ là 2% bởi vì hiện thành phố này vẫn đang còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại Alberta.

Nguyễn Hoàng

error: Alert: Content is protected !!