Người dân Edmonton sẽ phải trả thêm 1.76% tiền thuế để nâng cấp Yellowhead Trail

Theo một báo cáo mới nhất gợi ý, sẽ được đệ trình lên Hội đồng thành phố Edmonton để thảo luận vào thứ 3 tới đây, người dân Edmonton sẽ phải bỏ ra 1.76% tiền thuế, trong vòng 10 năm, để bù vào chi phí nâng cấp Yellowhead.

Theo ước tính, với mức tăng thuế này trong vòng 10 năm, thành phố Edmonton sẽ thu về khoảng $510 triệu đô để bù vào chi phí cho dự án. Mức tăng thuế này được tính dự trên chi phí của dự án và mức tiền lời!

Dự án nâng cấp đường Yellowhead dự tính trị giá $1 tỷ đô, trong đó chính quyền liên bang góp $241,6 triệu đô, chính quyền tỉnh Alberta góp $241,6 triệu đô, số còn lại chính quyền thành phố Edmonton phải tự xoay sở.

Dự án dự tính sẽ tạo ra 6000 việc làm với khoảng $500 triệu tiền lương và thu về khoảng $100 triệu tiền thuế. Dự án cũng giúp giảm thời gian lưu thông qua con đường này giúp tiết kiện $25 triệu trong thời gian gần và tăng lên $75 triệu trong vòng 30 năm tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!