Quốc hội EU thông qua Hiệp định tự do thương mại với Canada

Quốc hội EU đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định tự do thương mại giữa EU và Canada (CETA) vào hôm nay.

Hiệp định đã được thông qua với 408 phiếu thuận, 254 phiếu chống và 33 phiếu trắng, mở đường cho một mối quan hệ thương mại giữa 35 triệu dân Canada và 500 triệu dân thuộc Liên minh Châu Âu (EU).

Việc quốc hội EU thông qua CETA sẽ gần như chắc chắn Quốc hội Canada cũng sẽ thông qua hiệp định này trong những tháng sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!