Tái thương lượng NAFTA sẽ là cơ hội cho nền kinh tế Ontario?

Tỉnh trưởng Ontario (ON), Kathleen Wynne, phát biểu sau khi chính quyền Mỹ thông báo rằng họ có ý định tái đàm phán hiệp định NAFTA, bà cho rằng việc tái đám phán sẽ mang lại cơ hội cho nền kinh tế ON. Chính quyền Mỹ thông báo họ sẽ khởi động 90 ngày thu thập ý kiến trước khi làm việc với chính quyền Mexico và Canada vào cuối mùa hè này.

Bà Wynne nói rằng Ontario là đối tác thương mại của 20 tiểu bang tại Mỹ và là đối tác lớn thứ 2 của 8 tiểu bang còn lại. Theo bà Wynne, có tới 9 triệu việc làm tại Mỹ phụ thuộc vào thương mại và đầu tư với Canada.

Bà cũng cho biết, chính phủ của bà đang làm việc tại Washington và các tiểu bang của Mỹ nhằm tìm kiếm những khác biệt có thể ảnh hương đến quan hệ thương mại ON – Mỹ, cũng như để bảo vệ lợi ích của tỉnh này.

Tỉnh trưởng ON cho biết, chính quyền của bà đang tìm kiếm những chuyên gia về luật và các cố vấn thương mại nhằm hỗ trợ cho những nổ lực nhằm cải thiện quan hệ thương mại với Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!