Tạm biệt năm 2016, người dân Canada đối mặt những thay đổi về thuế

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2016, người dân Canada sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi về thuế cả ở cấp liên bang và cấp tỉnh.

Chính phủ của Thủ tướng Trudeau sẽ ngưng hỗ trợ thuế cho trẻ em ở các mục nghệ thuật, thể dục thể thao, giáo dục và sách vở, đồng thời hủy việc thực hiện “income splitting” cho các gia đình có con dưới 18 tuổi nhằm hưởng mức thuế thấp hơn, đây cũng là điều mà chính phủ tiền nhiệm đã áp dụng.

Thêm rất nhiều thay đổi khác của chính quyền liên bang sẽ ảnh hưởng lên bảo hiểm nhân thọ, mua bán doanh nghiệp và các loại hình quỹ hỗ trợ khác.

Người dân Ontario sẽ nhận được 8% trợ cấp tiền nước do tiền nước tăng. Người mua nhà lần đầu tại Ontario cũng sẽ được trả lại tiền thuế sang nhượng đất đã tăng lên mức $4,000 trong năm qua, gấp đôi so với năm trước.

Tỉnh B.C sẽ miễn phí bảo hiểm y tế cho các trẻ em và những người còn đi học. Trong khi đó Alberta sẽ giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ nhưng sẽ áp dụng thuế khí thải.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!