Manitoba: Walmart chính thức ngưng chấp nhận VISA

Theo thông tin chính thức từ Walmart, họ sẽ chính thức không chấp nhận việc trả tiền mua hàng bằng thẻ VISA tại các của hàng của họ.

Hành động này đã được thông báo cách đây vài tháng sau khi cuộc chiến giữa Walmart và công ty cung cấp thẻ tín dụng VISA.

Walmart cho rằng, họ đã phải trả hơn $100 triệu tiền lệ phí cho mỗi lần khách hàng cà thẻ mỗi năm. Chính vì vậy mà họ quyết định không cho phép sử dụng loại thẻ này tại Walmart.

Tuy nhiên, các khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ Mastercard và American Express. 

error: Alert: Content is protected !!