Alberta: Các chủ xe có nguy cơ bị phạt vì thay đổi mới

Chính phủ tình Alberta đã ngưng việc gửi thư báo cho các chủ xe về việc hết hạn bảng số xe, điều này khiến các chủ phương tiện ngạc nhiên và có thể quên gia hạn bảng số xe dẫn đến việc bị phạt

Điển hình là trường hợp của Andy Guljas, anh ta phải gia hạn bảng số xe vào tháng 4 vừa qua, nhưng anh đã nhận giấy phạt $300 trong tháng 5 vì lỗi “lái xe với bảng số xe hết hạn”.

Giải thích với cơ quan chức năng, anh chưa nhận được bất kỳ lá thư nào từ chính phủ Alberta, thông báo về việc gia hạn bảng số xe, điều mà anh ta vẫn thường làm trong 35 năm qua. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/04/2016 , chính phủ tỉnh Alberta đã ngưng việc gửi thư thông báo bảng số xe hết hạn đến người dân, nhằm cắt giảm chi phí.

Như vậy, sau khi chính phủ tỉnh Alberta ngưng việc gửi thư báo, thì các chủ xe phải tự ghi nhớ ngày hết hạn hoặc đăng ký trên mạng để được thông báo qua email. Chủ xe có thể đăng ký từ website của chính phủ tỉnh Alberta hoặc đăng ký với các dịch vụ đăng ký xe như dưới đây:

  • Đăng ký từ website tỉnh Alberta: https://eservices.alberta.ca/notify
  • Đăng ký từ các trung tâm đăng ký xe phổ biến tại: http://reminders.e-registry.ca

Theo thống kê của chính phủ tỉnh Alberta, kể từ khi việc ngưng gửi thư được thông báo, đã có khoảng 800,000 tài xế đăng ký nhận thông báo qua email.

Vietcan: Tuy nhiên, chúng tôi đã vào đăng ký nhận thông báo thì cả dịch vụ thông báo của chính phủ và của các trung tâm đăng ký xe thì họ cũng chỉ đơn giản hỏi tên, họ và email, như vậy thì không biết rằng làm sao họ có thể biết được ngày hết hạn của bảng số xe mà chúng ta đang sử dụng!