Alberta công bố ngân sách dành cho các chương trình phi lợi nhuận

Chính quyền tỉnh Alberta hôm nay công bố ngân sách dành cho các chương trình phi lợi nhuận tại tỉnh này. Theo đó, có khoảng 294 chương trình sẽ được cấp tài chính từ ngân sách này.

Số tiền $10 triệu đô là khoảng kinh phí sẽ được cung cấp cho 294 chương trinh phi lợi nhuận như nhằm mục đích như: nâng cấp và xây dựng các cơ sở vật chất, xây dựng sân chơi và phục vụ cộng đồng, các chương trình và văn hóa và giải trí. Trong đó, $6 triệu đô sẽ được sử dụng cho các chương trình nâng cấp cơ sở vật chất cộng đồng và $4.5 triệu để phục vụ cho các sáng kiến vì cộng đồng.

Theo bộ trưởng văn hóa và du lịch, Ricardo Miranda, khoản đầu tư này sẽ giúp các tổ chức tại cộng đồng thuộc Alberta phục vụ thanh niên, gia đình và những người phục vụ trong cộng đồng, để họ có được những dịch vụ hữu ích.

Alex Nguyễn dịch

Original link: http://globalnews.ca/news/2512163/10m-cash-infusion-announced-for-non-profits-across-alberta/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!