Alberta hỗ trợ người dân Fort McMurray nhận lại xe sau hỏa hoạn

Người dân Fort McMurray đã có thể bắt đầu nhận lại xe của mình, đây là những chiếc xe đã bị bỏ lại trên Highway 63 và 881, để di tản để tránh lửa.

Hiện nay tất cả các xe đã được tập trung lại một chổ, chủ sở hữu muốn nhận lại xe phải cho xem bằng lái hoặc những thứ liên quan để xác minh là chủ sở hữu của chiếc xe mình muốn lấy. Và theo cơ quan chức năng thì họ không đảm bảo việc chiếc xe có hoạt động hay không.

Chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ tất cả chi phí kéo xe, xăng để đảm bảo người dân có thể di chuyển đến những trạm xăng hoặc nơi an toàn gần nhất. Và nếu cần, người dân có thể gọi điện cho Cảnh sát liên bang (RCMP) tại số: 310-4455, để được hộ tống đến nơi an toàn.

error: Alert: Content is protected !!