Alberta tuyên chiến với nạn kỳ thị chủng tộc

Alberta tuyên chiến với nạn kỳ thị chủng tộc

Chính phủ Alberta đã đưa ra kế hoạch hành động nhằm thực hiện cam kết của Tỉnh trưởng về việc chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, theo đó những quy tắc sau khi đã được tư vấn và lắng nghe từ hơn 100 tổ chức sẽ được đưa vào áp dụng.

Tỉnh trưởng Alberta, Rachel Notley, nói: “Alberta không có chổ cho những người kỳ thị chủng tộc và chính phủ của chúng ta cam kết hành động nhằm chống lại nó (nạn kỳ thị chủng tộc) cũng như nâng cao sự nhận thức về sự đa dạng văn hóa. Chúng tôi sẽ sẽ hỗ trợ những người đang gặp phải vấn đền (do kỳ thị chủng tộc gây ra) và sẽ hỗ trợ nhằm tìm ra giải pháp cho họ.”

Trong kế hoạch của mình, chính phủ Alberta sẽ đưa vào thực hiện 2 hành động cấp thiết là thành lập một Hội đồng tư vấn ngăn chặn nạn kỳ thị chủng tộc (Anti-Racism Advisory Council) bao gồm thành viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó có cả người thổ dân, hội đồng sẽ giúp chính phủ Alberta tiếp cận những vấn đề liên quan. Một nguồn kinh phí cũng sẽ được cung cấp cho các cộng đồng nhằm hỗ trợ các nhóm là đối tượng chính trong vấn nạn kỳ thị chủng tộc và nâng cao nhận thức về sự khác biệt văn hóa.

Chính phủ vẫn sẽ theo sát các chương trình nói trên nhằm đảm bảo rằng những chương trình này mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, bao gồm cả việc thành lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt chuyên đối phó với tội phạm kỳ thị chủng tộc, đơn vị này sẽ tập trung đặt biệt vào vấn nạn kỳ thị trong các chương trình đào tạo, giúp đỡ những công nhân có bằng cấp ở nước ngoài tìm đến những công việc phù hợp.

Dưới đây là 2 chương trình sẽ có hiệu lực ngay lập tức:

  • Chương trình Hỗ trợ cộng đồng chống lại nạn kỳ thị (The new Anti-Racism Community Grant Program) sẽ cung cấp nguồn kinh phí $2 triệu đô để hỗ trợ những sáng kiến giúp nâng cao  nhận thức và hiểu biết về vấn đề kỳ thị có ảnh hưởng đến người dân Alberta. Chương trình này cũng hỗ trợ những chương trình chống kỳ thị hoặc những sáng kiến đặc biệt dành cho người thổ dân.
  • Thành lập Hội đồng tư vấn chống kỳ thị (The new Anti-Racism Advisory Council) bao gồm 25 thành viên nhằm tư vấn cho chính phủ Alberta những nguy cơ đến từ nạn kỳ thị, hội đồng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ người dân Alberta đang sống trong tỉnh và từ các cộng đồng trong trên toàn tỉnh. Hiện tại chính phủ đang tiếp nhận hồ sơ.

Chính phủ Alberta cũng sẽ tiếp tục có hành động từ những đề xuất đặc biệt trong cam kết của mình bao gồm:

  • Bắt đầu hành lập Quỹ xác nhận chất lượng trình độ người nước ngoài (Foreign Qualification Recognition Fund)
  • Mở rộng chương trình cố vấn nghề nghiệp ra các thành phố nhỏ.
  • Thành lập Đơn vị Chống kỳ thị cấp tỉnh bang (Provincial Hate Crimes Unit)
  • Hỗ trợ tài chính cho Ủy ban chống phân biệt chủng tộc Alberta (Alberta Hate Crimes Committee)
  • Cập nhật các nội dung đào tạo nhằm chống phân biệt đối xử.
  • Thêm ngôn ngữ trong các trường học.
  • Đảm bảo rằng người dân Alberta biết được quyền lợi của mình.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Alberta tiếp cận những nguồn lực nhằm chống phân biệt đối .