Calgary cần thêm $2 triệu đô cho cuộc đua đăng cai Olympic 2026

Theo một báo cáo mới nhất được công bố vào hôm nay, chính quyền thành phố Calgary cho biết họ sẽ phải cần thêm $2 triệu đô cho cuộc chạy đua đăng cai Olympic mùa Đông 2026.

Trước đó chính quyền thành phố đã chấp thuận cho khoản ngân sách $5 triệu đô cho Ủy ban chạy đau đăng cai Olympic của thành phố (The Calgary Bid Exploration Committee). Ủy ban này đã hoàn thành xong các công việc của mình và đã sử dụng đến $3.5 triệu đô trong ngân sách $5 triệu đô mà theo họ thì khả năng Calgary trúng cử rất cao, tuy nhiên chính quyền thành phố đã phải xem xét lại quá trình này.

Theo báo cáo của hội đồng quản trị thành phố (The City administrators) thì việc tăng thêm ngân sách cho cuộc chạy đua đăng cai Olympic 2026 là nhằm thành lập một tập đoàn đấu thầu (Bid Coporation) nhằm phù hợp với thông lệ đấu thầu được gọi là “bid book”.

[the_ad id=”4649″]

Theo ước tính tổng kinh phí cho việc đăng cai Olympic mùa đông 2026 lên đến $4.6 tỷ đô, trong đó Ủy ban Olympic quốc tế (The International Olympic Committee) sẽ cung cấp cho thành phố đăng cai $1 tỷ đô.

Dự tính cuộc thảo luận về khoản ngân sách đội lên sẽ được diễn ra trong cuộc họp của Hội đồng thành phố Calgary vào tuần tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!