Cảnh báo những tin tức bịa đặt, sai sự thật

Những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền những thông tin bịa đặt, sai sự thật về việc chính phủ Canada “ký sắc lệnh” cấm cửa du học sinh Việt Nam, hay “17,000 người Việt Nam sẽ bị trục xuất…” buộc Lãnh sự quán Canada tại Tp.HCM phải ra cảnh báo.

Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều email và tin nhắn, kể cả điện thoại để nhờ chúng tôi xác minh những thông tin sai lệch nói trên nhưng trong khả năng hạn hẹp của mình, chúng tôi không thể làm được điều đó và hôm nay xin trích dẫn thông báo của Tổng lãnh sự quán Canada tại Tp.HCM để bạn đọc được rỏ. Và riêng đối với www.vietcan.ca hay www.tincanada.net Vietcan Media Ltd. cam kết mang đến bạn đọc thông tin thật 99.99%.

Theo đó, ngày 11 tháng 1 năm 2018, Tổng lãnh sự quán Canada tại Tp.HCm đã ra thông báo cảnh báo về những thông tin bịa đặt nói trên và một lần nữa khẳng định Canada vẫn tiếp tục hoan nghênh việc du học sinh Việt Nam đến học tại Canada, nội dung chi tiết như sau:

“Bạn thích du học tại Canada? Hãy cẩn thận với những bài viết sai trái liên quan đến giấy phép du học Canada.

Năm 2017, Canada tiếp nhận số lượng kỷ lục sinh viên Việt Nam đến du học và điều này sẽ tiếp tục trong năm 2018.

Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh muốn nhắc lại rằng chúng tôi hoan nghênh học sinh sinh viên Việt Nam đến học ở Canada và mong các bạn nộp đơn cho năm học 2018.

Hãy nhớ nộp đơn sớm và có thể nộp trực tuyến!

Mời bạn xem thêm thông tin tại https://www.canada.ca/…/immigrat…/services/study-canada.html (tiếng Anh) hoặc https://www.canada.ca/…/immigr…/services/etudier-canada.html (tiếng Pháp).

Photo: NewFoundland (by Adam Pearce)

—————^^^—————
Interested in studying in Canada? Beware of incorrect reports related to Canadian study permits.

In 2017, Canada received a record number of Vietnamese to study in Canada and this will continue in 2018.

The Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City wishes to reiterate that Vietnamese students are welcome in Canada and is looking forward for the 2018 student applications.

Remember to apply early and consider applying on-line!

For more information, visit https://www.canada.ca/…/immigrat…/services/study-canada.html

—————^^^—————
Vous êtes intéressés à étudier au Canada? Méfiez-vous des récents reportages incorrects au sujet des permis d’études pour le Canada.

En 2017, le Canada a reçu un nombre record d’étudiants vietnamiens pour étudier au Canada et cette situation continuera en 2018.

Le Consulat général du Canada à Ho Chi Minh-Ville souhaite réitérer que les étudiants vietnamiens sont les bienvenus au Canada et attend impatiemment les demandes des étudiants pour 2018.

N’oubliez pas de soumettre vos demandes le plus tôt possible et pensez à soumettre votre demande en ligne.

Visitez https://www.canada.ca/…/immigr…/services/etudier-canada.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!