Chính phủ Alberta hứa chi $700 triệu nếu Calgary đăng cai Olympics 2026

Chính phủ Alberta hứa chi $700 triệu nếu Calgary đăng cai Olympics 2026

Chính phủ Alberta hôm nay thông báo rằng, chính phủ tỉnh này sẽ tài trợ $700 triệu đô nếu thành phố Calgary, Alberta giành được quyền đăng cai Olympics và Paralympics Games năm 2026.

Cam kết này được đưa ra nhằm tăng sức mạnh cho cuộc chạy đua đăng cai Olympics mùa đông vào năm 2026 của thành phố Calgary. Theo ước tính, chi phí cho việc đăng cai Olympic 2026 lên đến $3 tỷ đô la từ nguồn vốn chính phủ.

Trong khi đó một bản kế hoạch cho thấy tổng chi phí cho việc đăng cai Olympic của Calgary lên đến $5.2 tỷ đô, trong đó chính quyền 3 cấp: thành phố, tỉnh và liên bang sẽ hỗ trợ $3 tỷ đô. Tuy nhiên, chính phủ tỉnh Alberta lại thông báo sẽ hỗ trợ $700 triệu đô, ít hơn $300 triệu đô so với kỳ vọng của thành phố.

Khi được hỏi là “tại sao chính quyền tỉnh lại hỗ trợ ít hơn yêu cầu” thì Bộ trưởng Tài chính Alberta, Ông Ceci, trả lời rằng Ông không bình luận gì về yêu cầu trước đó, và cho biết mức hỗ trợ $700 triệu đô là tất cả những gì mà chính phủ của Ông có thể làm được trong lúc này.

Bộ trưởng tài chính Alberta nói thêm rằng, lời cam kết này sẽ chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất và đã được cam kết bởi chính phủ Alberta, theo đó nó sẽ không bị thay đổi cho dù đảng nào lên lãnh đạo sau cuộc bầu cử vào năm 2019 sắp tới đây.

Ông Ceci cũng kêu gọi chính quyền thành phố Calgary và chính phủ liên bang công bố mức đóng góp của mình trong khoản tiền $3 tỷ đô cam kết, nhằm giúp cho chính quyền thành phố có đủ thời gian để xem xét trong cuộc bỏ phiếu sắp tới đây của IOC.