Chính phủ liên bang Canada công bố những quy tắc mới cho các đường ống dẫn dầu

Chính phủ Canada do Đảng Tự Do lãnh đạo đã sẵn sàng để công bố những quy tắc mới vào chiều hôm nay, thứ 4 ngày 27/01/2016, để đánh giá lại các dự án đường ống dẫn dầu.

Theo Đảng Tự Do cho biết, những quy định mới này sẽ bao gồm giai đoạn chuyển tiếp cho việc tiếp tục xây dựng các dự án đang trong quá trình thi công trong đó bao gồm: đường ống TransMountain tại B.C và dự án lớn hơn là Energy East dẫn dầu từ Alberta và Saskatchewan đi New Brunswick.

Trước đó, quốc hội Canada đã thảo luận về vấn đề các dự án đường ống dẫn dầu trong suốt tuần vừa qua trong bối cảnh mấu thuẫn xảy ra tại các nơi đường ống đi qua.

Trong khi đó, các nhóm bảo vệ môi trường lại cảnh báo rằng, những quy tắc mới của Thủ tướng Trudeau sẽ làm suy yếu các cam kết giảm lượng khí thải nhà kính mà Đảng Tự Do đã hứa.

Nguyễn Hoàng dịch

Original link: http://globalnews.ca/news/2480427/federal-government-to-release-new-rules-for-assessing-oil-pipelines/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!