Công ty vận chuyển mới sẽ thay thế Greyhound tại một số tuyến miền tây Canada

Công ty vận chuyển mới sẽ thay thế Greyhound tại một số tuyến miền tây Canada

Một công ty vận chuyển có trụ sở chính tại Regina nói rằng, họ sẽ thay thế Greyhound để vận chuyển hành khách tại những tuyến đường mà Greyhound đã thông báo ngưng hoạt động trước đây.

Theo thông báo thì việc vận chuyển tại những tuyến đường này sẽ bắt đầu vào tuần tới do công ty Rider Express vận hành. Tuy nhiên, hãng sẽ chỉ hoạt động tại những tuyến chính.

Rider Express nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng 6 chiếc xe 55 chổ để triển khai dự án, trong đó 2 chuyến sẽ chạy tuyến giữa Calgary và Vancouver, một chuyến sẽ chạy tuyến giữa Calgary và Winnipeg, các chuyến sẽ hoạt động 7 ngày mỗi tuần.

Hãng cũng dự kiến sẽ bắt đầu mở chuyến Vancouver đi Winnipeg vào ngày 29 tháng 10 sắp tới đây, không lâu sau khi Greyhound thông báo ngưng các chuyến tại miền tây Canada.

Theo đại diện hãng Rider Express cho biết, chỉ cách đây vài ngày họ còn chưa quyết định được địa điểm nhận và thả khách, tuy nhiên bây giờ thì họ đã có mọi thứ sẵn sàng.

Thông tin chi tiết về bến đỗ và giá cả cũng như các dịch vụ liên quan sẽ được cập nhập tại website http://riderexpress.ca

Theo quan sát thì giá cả của Rider Express tương tự như giá cả của Greyhound, nhưng theo đại diện của hãng này cho biết, họ sẽ theo dõi việc vận hành và sẽ có thể tăng giá nếu cần thiết. Theo giải thích của hãng, để việc vận hành có lợi nhuận thì sẽ phải có ít nhất 15 đến 20 hành khách trên mỗi chuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published.