Edmonton muốn thay đổi hệ thống thu gom rác

Edmonton muốn thay đổi hệ thống thu gom rác

Chính quyền thành phố Edmonton đang muốn thay đổi đổi hệ thống thu gom rác nhằm thay đổi thói quen trong việc phân loại rác của người dân.Cơ quan quản lý muốn đưa ra những quy định mới theo đó yêu cầu người dân phân loại rác thải trước khi đưa ra ngoài, và những quy định này sẽ được thảo luận vào tuần tới đây. Một trong những quy định mới sắp được đưa vào thảo luận là nhằm chấm dứt tình trạng người dân Edmonton thải rác từ việc cắt cỏ trong sân nhà mình.

Theo một cuộc khảo sát và kiểm tra cho thấy hiện nay người dân Edmonton chỉ phân loại một nữa số rác thải trước khi bỏ ra ngoài, nhưng chính quyền thành phố mong muốn con số này sẽ lên mức 90%.

Theo kế hoạch thì đến tháng 9 năm nay, chính quyền thành phố sẽ cấm những loại rác liên quan đến sân vườn và cỏ.  Đến năm 2020, chính quyền thành phố muốn người dân phải tự phân loại những thực phẩm dư thừa và các loại rau củ thối ra khoải những túi rác thải. Và có thể chính quyền thành phố cũng sẽ giới hạn số lượng rác thải ra cho mỗi gia đình và phân loại túi rác thải sao cho hợp lý.

Theo một số lãnh đạo thành phố cho biết, đây là sự thay đổi tích cực đầu tiên của thành phố, nhưng theo kinh nghiệm cho thấy thì đây không phải là một điều dễ dàng để thực hiện được đối với một số người.

Những quy định mới này sẽ được một ủy ban chuyên trách của thành phố thảo luận vào cuộc họp ngày 23 tháng 2 tới đây và sau đó sẽ đưa ra những lời khuyên cho Hội đồng thành phố trong cuộc họp hội đồng vào ngày 20 tháng 3 năm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!