Edmonton xem xét sử dụng hệ thống đèn giao thông thông minh

Edmonton xem xét sử dụng hệ thống đèn giao thông thông minh

Thành phố Edmonton có thể sẽ sớm bật đèn xanh trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ở một số nút giao thông.

Hội đồng thành phố đã nhận được lời đề nghị từ nghị viên Ward 1, Andrew Knack vào thứ ba, người đã yêu cầu thành phố nên áp dụng công nghệ vào giao thông.

Thành phố đang nhìn vào những nơi như Pittsburgh để lấy cảm hứng, nơi đã sử dụng hệ thống của công ty Surtrac.

Trang web công ty nói rằng hệ thống sử dụng cách tiếp cận phân quyền để kiểm soát giao thông.

“Mỗi nút giao thông sẽ có khoảng thời gian đèn xanh riêng của nó dựa trên số lượng phương tiện giao thông đến thực tế, sau đó sẽ truyền thông tin đến các nút giao thông lân cận để dự đoán số lượng phương tiện sẽ đến đó trong tương lai.”, trang web viết.

Vào tháng 6 năm 2012, 9 nút giao thông tại Pittsburgh đã áp dụng công nghệ này. Sau đó đã mở rộng ra 50 nút giao thông khác.

Theo Surtrac, hệ thống này giúp giảm hơn 25% thời gian phải di chuyển, và thời gian chờ đèn tín hiệu giao thông đã giảm trung bình 40% tại Pittsburgh.

“Có vẻ như nó có thể giảm lượng khí thải xuống 21%,”, Knack nói.

Thị trưởng Don Iveson nói với các phóng viên vào thứ ba rằng ông biết các hệ thống hiện đang sử dụng bộ cảm biến để nhận biết giao thông, phân tích dữ liệu để thay đổi thời gian đèn tín hiệu và dự đoán số lượng phương tiện trong tương lai.

Thị trưởng nói thêm rằng còn có một số hệ thống kiểm soát giao thông hiện đại hơn khi có thể ưu tiên các phương tiên vận chuyển và phương tiện khẩn cấp.

Chính quyền thành phố sẽ có một báo cáo về vị trí cho hệ thống cũng như chi phí thực hiện.

Knack nói với hội đồng rằng ông biết được ở một số thành phố Bắc Mỹ khác, chi phí để thực hiện hệ thống vào khoảng giữa 20,000$ đến 50,000$ một nút giao thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!