Giá dịch vụ giao thông công cộng tại Winnipeg sẽ tăng trong năm 2017

Theo một công bố mới nhất từ chính quyền thành phố Winnipeg hôm nay cho biết, giá các dịch vụ giao thông công cộng tai đây sẽ bắt đầu tăng lên từ ngày 01/01/2017.

Theo thành phố, những vé xe buýt đã mua từ năm 2016 vẫn có hiệu lực cho tới ngày 31/03/2017.

Giá các loại dịch vụ giao thông công cộng sẽ tăng như sau:

 • Vé 24 tiếng đồng hồ:
  – Vé thường: $8.70
  – Trẻ em: $6.05
  – Người già: $4.35
 • Vé cho 3 ngày:
  – Vé thường: $17.65
  – Trẻ em: $12.30
  – Người già: $8.85
 • Vé cho 5 ngày:
  – Vé thường: $21.15
  – Trẻ em: $14.75
  – Người già: $10.60
 • Vé tháng:
  – Vé thường: $90.50
  – Trẻ em: $63.15
  – Người già: $45.25

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!