Nguy cơ ô nhiễm từ nhà máy chế biến gỗ tại Edmonton

Nguy cơ ô nhiễm từ nhà máy chế biến gỗ tại Edmonton

Cơ quan Y tế Alberta và Bộ Môi trường và Công viên Alberta đã ban hành lệnh mới để bảo vệ người dân sống gần khu vực nhà máy xử lý creosote ở phía đông bắc Edmonton.

Lệnh được đưa ra khi tỉnh bang lấy các mẫu đất kiểm tra ở khu nhà máy chế biến gỗ Domtar ở phía bắc Yellowhead Trail, gần đường Hermitage Rd. Dioxin, furan và polyaromatichydrocarbon đã được tìm thấy trong một số mẫu. Với số lượng lớn và trong khoảng thời dài, việc tiếp xúc với các hóa chất này có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Mặc dù không có chất gây ô nhiễm nào được tìm thấy ở các khu vực lân cận và không tin rằng nó có thể tác động ngay lập tức đối với công chúng, nhưng như là một hành động phòng ngừa, Cơ quan Y tế Alberta đã ra lệnh cho chủ khu vực đó và các nhà phát triển, Công ty 1510837 Alberta Ltd. và Cherokee Canada Inc., lập hàng rào khu vực đó để giảm thiểu nguy cơ sức khỏe cho người dân.

Bộ Môi trường và Công viên Alberta cũng chỉ đạo các công ty, bao gồm chủ sở hữ của Domtar, tiến hành lấy mẫu môi trường, lên kế hoạch hành động để loại bỏ ô nhiễm và đánh giá rủi ro sức khỏe với con người. Mệnh lệnh cũng có hiệu lực đối với khu vực cây xanh phía đông nam khu vực, thuộc sở hữu của thành phố Edmonton.

Ngoài ra, chính phủ cũng ra lệnh kiểm tra và phân tích vùng đất trong các cộng đồng dân cư gần đó. Nếu phát hiện các mức hóa chất không an toàn, tỉnh bang sẽ có hành động kế tiếp.

Lá thư nêu chi tiết hành động của chính phút, cách mà tỉnh bang sẽ tiếp tục thông báo cho người dân trong suốt quá trình và các biện pháp phòng chống mà người dân tại đó có thể thực hiện trong khi chờ kết quả kiểm tra.

Tu năm 1924 đến năm 1987, Domtar đã hoạt động xử lý gỗ với creosote và các hóa chất khác. Sau đó bán toàn bộ tài sản vào năm 2010.

Năm 2013, một giấy chứng nhận sửa chữa đã được cấp cho một phần của khu vực đươc sử dụng trong quá khứ để lưu trữ sản phẩm qua xử lý. Một khu vực dân cứ mới được phát triển trên ở đây. Các lệnh ban hành hôm nay liên quan tới phần tài sản kế bên chứ không phải khu vực được tái phát triển này. Trong những tuần tới, Bộ Môi trường và Công viên lên kế hoạch tiến hành lấy mẫu đất ở khu vực được tái xây dựng này và đồng thời kiểm tra giấy chứng nhận sửa chữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.