Nông dân ở Surrey, BC kiện thành phố

Các nông dân tại thành phố Surrey, B.C đã kiện thành phố này ra toà và yêu cầu họ định nghĩa từ “ngành công nghiệp nhẹ”, sau những lo lắng vì về sự phát triển tại khu vực Campbell Heights.

Theo người phát ngôn của các nông dân, Frank Mueggenburg, việc khu vực này đang phát triển mạnh, các nhà máy mọc lên nhanh chóng đã xả hóa chất độc hải vào nguồn nước tưới của họ, nhưng chính quyền thành phố lại đang nhắm mắt làm ngơ trước những hành động nguy hiểm này.

Frank nói rằng, các nông dân đã bị bỏ quên vì họ trả thuế ít và được miễn thuế từ chính quyền tỉnh B.C, họ đã không được chính quyền thành phố coi trọng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!