Răng của trẻ em Edmonton tốt hơn Calgary?

Theo một nghiên cứu các trẻ em từ năm 2011 cho thấy, răng của trẻ em sống tại Edmonton tốt hơn răng của các trẻ em sống tại Calgary, vậy nguyên nhân tại sao?

Theo nghiên cứu, các trẻ em sống tại Calgary đang đối mặt với nhiều vấn đề về răng, nguyên nhân được cho rằng do thành phố Calgary đã ngưng cho flour vào trong hệ thống nức của họ.

Bắt đầu từ năm 2011, khi mà chính quyền thành phố Calgary quyết định ngưng cho flour vào hệ thống nước thì có tới 80% trẻ em Calgary bị sâu răng và gặp những vấn đề về răng miệng. Con số này cao hơn nhiều so với Edmonton và những thành phố còn cho flour vào nước.

Cuộc nghiên vẫn chưa kết thúc, các nhà nghiên cứu vẫn muốn quan sát thêm 1 năm nữa để biết chính xác kết quả, nếu kết quả vẫn như cũ thì các chuyên gia hy vọng rằng 2 thành phố Edmonton và Calgary sẽ quyết định là nên cấm fluor trong nước hay là vẫn cho fluor vào nước.

Nguyễn Hoàng dịch.

Nguồn: http://www.630ched.com/2016/02/18/89154/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!