Thủ tướng thúc đẩy việc chi tiêu để giúp vực dậy nền kinh tế

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đã phát biểu hôm nay, thứ 6 ngày 12 tháng 02, kêu gọi liên bang kêu gọi việc nới rộng chi tiêu để giúp thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn, một ngày sau khi các chuyên gia dự đoán sự sụt giảm.

Theo dự đoán lạc quan ủa các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng kinh tế Canada đạt 1.7% trong năm 2016. Trong khi đó, chính phủ Đảng Tự do đã hứa sẽ đầu tư hàng tỉ đô cho các dự án cơ sở hạ tầng mà họ cho là sẽ tạo ra nhiều việc làm để vực dậy nền kinh tế, nhưng tình hình trong 2 tháng vừa qua thì người dân vẫn chưa thấy điều gì khác biệt.

Từ trước đến nay, các bộ trưởng tài chính Canada thường sử dụng con số dự báo kinh tế của của các chuyên gia cho các kế hoạch tài chính của mình.

Peter Nguyễn dịch.

Original link: https://ca.news.yahoo.com/trudeau-promotes-spending-help-economy-experts-warn-weak-185345778.html?nhp=1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!