Dinosaur Museum, Drumheller, Canada (bảo tàng khủng long)

Một vài hình ảnh bảo tàng khủng long tại Alberta, Canada được Vietcan TV ghi nhận

{youtube}QYfqxlpM20Y{/youtube}

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!