Nông dân chế tạo thành công xe không người lái…mang ra show hàng

Nông dân chế tạo thành công xe không người lái…mang ra show hàng

[beevideoplayersingle autoplay=”1″ adstype=”google-ads” videourl=”https://www.youtube.com/watch?v=4Pn2P3yrLU8″ goocapubx=”pub-5484048484815768″ gooadsid=”8485652770″ adstimestart=”0″ adstimerestart=”50″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.