Thủ tướng Canada chúc Tết cộng đồng Việt tại Canada

Thủ tướng Canada chúc Tết cộng đồng Việt tại Canada

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đã chúc Tết cộng đồng Việt đang sinh sống tại Canada trong đoạn video dài 1 phút. Ông đã cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của Cộng đồng người Việt đối với đất nước Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!