Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải chúc Tết cộng đồng

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải chúc Tết cộng đồng

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã công bố đoạn video được quay ngay tại bàn làm việc của mình để gửi lời chúc Tết đến với Cộng đồng Việt tại Canada, đặc biệt là Cộng đồng Việt tại Edmonton.

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã sử dụng thuần thục 3 ngôn ngữ Anh – Pháp – Việt để gửi lời chúc Tết đến với Cộng đồng Việt Nam tại Canada, Vietcan đã cắt đi phần tiếng Anh và tiếng Pháp, chỉ để lại phần tiếng Việt (vì tiếng Việt được nói cuối cùng) để cho quý đọc giả tiện theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!