Thúy Nga Paris by Night "Hội ngộ táo quân"

Mời các bạn xem Đại nhạc hội mừng xuân “Hội Ngộ Táo Quân” do trung tâm Thúy Nga tổ chức tại Pechanga Resort, California USA.

Không có cái mới thì xem tạm cái cũ vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.