Xe khách đâm ba ry chắn đường xe lửa sắp tới, hành khách hoảng loạn

Xe khách đâm ba ry chắn đường xe lửa sắp tới, hành khách hoảng loạn

Trong đoạn video cho thấy chiếc xe khách đã đâm vào ba ry chắn đường xe lửa khi nó đang hạ xuống, hành khách hoảng loạn khi xe lửa đang tiến lại gần

1 thought on “Xe khách đâm ba ry chắn đường xe lửa sắp tới, hành khách hoảng loạn

  1. Pingback: Tin tức Canada

Comments are closed.

error: Alert: Content is protected !!